Armata în timpurile biblice

Armata în timpurile biblice este o carte necesară, care poate fi citită cu plăcere atât de cei ce şi-au dedicat viaţa slujirii armatei, cât şi de cei pasionaţi de istorie. Autorii, specialişti în domeniile menţionate stârnesc interesul prin cel puţin două modalităţi de concepere a volumului: ca un succint dicţionar de termini specifici cu o documentare riguroasă , care îi recomandă drept cercetători în adevăratul sens al cuvântului, şi ,o a doua modalitate, o frumoasă poveste despre armată în vremuri despre care informaţiile se obţin mai greu.

De la primele pagini detaliile despre armată stau sub semnul credinţei şi al adevărului, de la care n-ar fi trebuit să se abată nicio armată până în zilele noastre: „În toate luaţi pavăza credinţei , cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.”

Trebuie să  crezi în dreptate şi să te supui- sunt două imperative în viaţa armatei. Nu întâmplător în Orientul Apropiat războiul era o acţiune sacră, în care intra în joc, ne spun autorii, chiar onoarea zeului naţional. Dumnezeul oştirii lui Israel este chiar Domnul  oştirilor. Strigătul de război avea o semnificaţie religioasa pentru israeliţi.

Vechiul Testament consemnează principalele metode de război convenţionale. Steagul ca simbol este prezent în textele biblice, este steagul de luptă, iar tehnica asedierii este descrisă cu lux de amănunte.

Reiterăm ideea că acest volum produce plăcerea lecturii şi a descoperirii detaliilor semnificative. Aducem un nou argument: primul capitol este o radiografiere prin explicarea termenilor specifici vieţii militare:organizare , statut al unor personaje de rezonanţă , străjer , pedestru , căpetenie şi până la celebra trompetă , ca instrument folosit din timpurile biblice în scopuri militare şi religioase pentru a chema poporul să se adune.

Capitolul al doilea al cărţii este o documentată incursiune în istoria celor mai cunoscute cetăţi , arta narativă a celor trei autori dovedindu-se a fi de excepţie.

Credem , în esenţă , că este cea mai convingătoare modalitate de a prezenta armata în timpurile biblice prin punerea în evidenţă a valorilor ei fundamentale:credinţa în adevăr, apărarea cetăţii şi scrierea istoriei cu jertfă. Când toate acestea sunt susţinute cu citate biblice, puterea de convingere este covârşitoare. Este în fapt sentimentul pe care îl ai la finalul lucrării : că ai recuperat pentru tine şi pentru lumea de azi o imagine a armatei, care are astfel noi semnificaţii într-o lume în care războiul nu este o excepţie, iar armata este o necesitate , respectarea ei, o datorie din timpuri biblice.

Grigore Păsărin

Marian Niţă, Nicolae Cheiţă, Florin Ionescu, Armata în timpurile biblice, Editura Aius, Craiova, 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s