Poeme de Mai devreme

Semnalăm, cu bucurie, apariţia Antologiei Festivalului de Poezie „Alexandru Macedonski”, Craiova, 8-10 mai 2011, ediţia I (Editura Sim Art, Craiova, 2011), intitulată elocvent, în linia modelului recunoscut paratextual, Poeme de Mai devreme. În primul rând, pentru că iniţiativa craioveană care s-a rotunjit, scriptural, cu acest op (în totul promiţător în privinţa viitorului poeziei locului şi nu numai) merită reverenţele (meta)critice de rigoare. În al doilea rând, pentru că ea s-a finalizat cu o rapiditate greu de bănuit astăzi, când spectrul crizelor de tot felul amână sine die, dacă nu cumva ucide în faşă majoritatea proiectelor de anvergură. Nu în ultimul rând, pentru că volumul ne-a parvenit prin bunăvoinţa universitarului craiovean Petrişor Militaru (unul dintre puţinii filologi din ţară specializaţi în transdisciplinaritate!). În cazul de faţă, singurul membru al juriului care, după ce a premiat cele mai bune creaţii ale tinerelor speranţe, le-a dat şi girul critic, prin optimistul său text prefaţator, Macedonski Poetry Fest. Sigur însă că niciunul dintre motivele anterioare nu ar fi fost suficient dacă între copertele cărţii nu s-ar fi găsit texte valoroase, dacă le raportăm în special la vârsta autorilor laureaţi. Aş reţine, aici: neiertătoarea dare de sine consemnată A Dianei de Gabriel Nedelea (n. 1987); expresiva confesiune similidiaristică a Anei Donţu (n.1985); asta era copilăria noastră – decupajul autobiografic recuperat printr-o anamneză abil construită de Aleksandar Stoicovici (n. 1988); foşnetele funest premonitorii trăite în faţa casei mele de Maria Martelli (n. 1994); regia tresăririlor autoironice dovedită în Salut Sarita! Gardul meu e şubred al Danielei Micu (n. 1987); în fine, aspra viziune personală despre Omul cu şobolani a Elenei-Gabriela Lazăra (n. 1992). însumate, toate acestea chiar reuşesc să dea impresia că soarta poeziei noastre de mîine se află pe mâini bune…

Emanuela Ilie

Poeme de Mai devreme. Antologia Festivalului de Poezie „Alexandru Macedonski”, Craiova, 8-10 mai 2011, ediţia I, Editura Sim Art, Craiova, 2011.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s